We gaan voor het hoogst haalbare

Stijn van Bergen startte in 2009 Van Bergen Beheer.

Van Bergen Beheer is uw onafhankelijke partner op het gebied van facilitair management, vastgoedmanagement en huisvestingsmanagement.

Realisatie van uw doelstellingen binnen de gestelde planning en beschikbare budget staat centraal in de aanpak. De dienstverlening van Van Bergen Beheer kenmerkt zich door duidelijkheid, integriteit en transparantie.

Facilitair-, vastgoed- en huisvestingsmanagement

Facilitair- & Vastgoedbeheer

Facilitair beheer (of facility management) heeft zich ontwikkeld tot een professioneel vakgebied, waarin het accent is verschoven naar de strategie en bedrijfsvoering van de facilitaire organisatie.

Vaak betekent dit dat minder tijd en aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de dienstverlening en het facilitaire eindproduct. Van Bergen Beheer heeft veel ervaring met ‘upgrading’ van facility management en brengt de relevante aandachtspunten weer in balans. Met operationele kennis, vindingrijkheid en een pragmatische aanpak zorgt Van Bergen Beheer samen met de opdrachtgever voor effectiviteit en efficiëntie, zonder de focus op kwaliteit en kosten te verliezen.

Huisvestingsmanagement

Goed doordacht huisvestingsmanagement ondersteunt de kernactiviteiten van bedrijven en organisaties. Optimale huisvesting sluit aan bij de wensen van de organisatie, heeft draagvlak bij gebruikers en heeft haar basis in een strategisch vastgoedplan. Door naast de investeringskosten ook de exploitatiekosten al bij de ontwerpbeslissingen mee te nemen, wordt huisvesting een toekomstbestendige investering.

Adequaat huisvestingsmanagement vraagt om ervaring met strategische, tactische en operationele aspecten van huisvesting. Van Bergen Beheer heeft die ervaring en stelt die graag aan uw organisatie beschikbaar.

Verhuizingen en werkplekconcepten

Verhuizingen

Bij elk verhuisproject komen dezelfde aandachtspunten terug: planning en communicatie.

Van Bergen Beheer knipt het verhuistraject in overzichtelijke stukken. Door een strakke regievoering over de voorbereiding, uitvoering en oplevering wordt de kans op budgetoverschrijding of vertraging geminimaliseerd. Samen bereiden we uw collega’s voor op de aanstaande verandering. Dit kan met een simpele inpakinstructie, maar ook met informatiebijeenkomsten, bezichtigingen van de eventuele bouwplaats of nieuwsbrieven. Van Bergen Beheer zoekt met opdrachtgevers naar de gewenste aanpak en neemt de uitvoering uit handen.

Werkplekconcepten

Geen verhuistraject is hetzelfde, ieder project is uniek. Van alleen een verplaatsing van werkplekken tot een complex fusietraject met een nieuw werkplekconcept.  Voor veel medewerkers is verandering van de bedrijfscultuur en eventueel daaraan gekoppelde aanpassing van werkplekken een moeilijke opgave. Van Bergen Beheer staat u bij en helpt bij de realisatie en implementatie.

Verbouw en renovatie

Verbouw

Bij het aanpassen of opnieuw inrichten van uw bedrijfshuisvesting is verbouwen vaak onvermijdelijk. Verplaatsing van wanden, leggen van vloerbedekking en (om)leggen van bekabeling gaat vaak vooraf aan verhuizingen of verplaatsingen van werkplekken. Ook wetgeving kan de oorzaak zijn van ‘verbouw-onrust’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toetreding van daglicht, eisen die gesteld worden aan de luchtbehandeling of aan gebruiksvergunningen. Van Bergen Beheer zet ruime ervaring met dit soort trajecten graag in om met efficiënt projectmanagement de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren.

Renovatie

Wat is er mooier dan het herstellen van bestaande bouw, zodat het gebouw weer voldoet aan de hedendaagse eisen voor bedrijfshuisvesting? Het karakter blijft behouden en onderstreept de duurzaamheid van uw onderneming.

Renovatie vraagt om expertise en aandacht. Van Bergen Beheer neemt haar opdrachtgevers met gespecialiseerd advies en projectmanagement werk uit handen en brengt de renovatie tot een goed einde.

Bedrijfs Continuïteit Management:
Continuïteit na calamiteit

Continuïteit gewaarborgd 

Op calamiteiten bent u voorbereid. Maar wat doet u na zo’n gebeurtenis? Het is van belang na calamiteiten uw voornaamste bedrijfsactiviteiten snel te kunnen hervatten, zelfs als cruciale personen of middelen niet beschikbaar zijn. Dit vraagt om een goed en actueel continuïteitsplan, een verzameling maatregelen die u moet treffen om vlak na een calamiteit snel en gecoördineerd te reageren.

Een veerkrachtige organisatie is in staat direct weer ‘up and running’ te zijn om het vertrouwen van klanten, werknemers, aandeelhouders en andere stakeholders te behouden.

Van Bergen Beheer helpt u met het plan waarmee uw continuïteit gewaarborgd is.

CONTACT

Spangesekade 165
3026 GW Rotterdam

+00 31 6 120 23 085